سه‌شنبه, 6 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۳:۹:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
    /  5
طی مراسمی با حضور ریاست دانشگاه
از پرسنل و پرستاران نمونه مركز آموزشی و درمانی شهید رجایی تقدیر شد
به گزارش مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی ، طی مراسمی با حضور دکتر حسین کریم رئیس دانشگاه از پرستاران و کارکنان برتر این مرکز تقدیر شد.

در این مراسم دکتر کریم ضمن تاکید بر این کار  ارزشمند و مهم با هدف ارزیابی ، شناسایی و تشویق کارکنان نمونه اظهار داشت : وقت شناسی ، اخلاق مداری و اخلاق حرفه ای از جمله معیار های مهم یک پرسنل نمونه می باشد. 
در ادامه وی بر ترویج تقدیر و معرفی کارکنان برتر در مراکز تاکید کرد و افزود : مدیریتی موفق  خواهد بود که تفاوتی بین کارکنانی که به نحواحسن در مرکز عمل می کنند و  نمی کنند قائل شود و پرسنل نمونه را مورد تشویق و تقدیر قرار دهد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0